Geodeci

Bsc-packaging

Czy ja Panu nie przeszkadzam?

Idąc niekiedy po mieście możemy zobaczyć zarówno panów, jak i panie, którzy stoją przy żółtych urządzeniach umieszczonych na stojakach. Nie są to aparaty fotograficzne, jakby ktoś mógł pomyśleć, ale urządzenia geodezyjne, a panie i panowie je obsługujący to właśnie geodeci. Za pomocą tych urządzeń nie tylko dokonują pomiaru terenu, odległości poszczególnych punktów od budynków, ale również sprawdzają nierówności na danym terenie. Często takie urządzenia mają ustawione wzdłuż jakiejś drogi, czy też w miejscach, gdzie położenie dwóch urządzeń przecina droga lub chodnik. Zastanawiamy się za pewne, czy takiemu panu czy pani nie będziemy przeszkadzać, jeżeli w pobliżu będziemy się kręcić. Geodeta musi wprawdzie dokonać stosownych pomiarów, jeżeli jednak wszystkie osoby przechodzą sprawnie chodnikiem, wówczas nie zaburzają oni pracy takiej osoby. Jeżeli zapytamy się, czy nie będziemy przeszkadzać podczas przechodzenia chodnikiem, wówczas takie zapytanie może rozproszyć pracownika, który bada właśnie bardzo ważny element. Wówczas lepiej wstrzymać się z zadawanymi pytaniami i sprawnie udać się do miejsca, do którego właśnie się kierowaliśmy. Taka praca wymaga bardzo dużo cierpliwości, a zagadywanie geodetów może jedynie opóźnić ich pracę.

Odpowiednia pora

Geodeci nie mają łatwej pracy. Nie tylko często muszą stać całymi godzinami i starać się dokonać stosownych pomiarów, ale często również muszą to robić w najbardziej uczęszczanym przez przechodniów miejscu. Nie jest wówczas łatwo dokonać jakichkolwiek pomiarów, kiedy przed urządzeniem geodezyjnym kręci się cała masa ludzi. Czasami nie mamy wyboru na dzień czy godzinę dokonania pomiarów. Jeżeli jednak mamy na to wpływ, wówczas możemy ustawić się w danym miejscu o godzinie, w której spodziewamy się jak najmniejszego ruchu. Najgorsze są godziny podczas szczytu, kiedy to porusza się najwięcej osób, które akurat chcą dostać się do pracy. W centrum miasta ciężko może być znaleźć nam dogodną godzinę do wykonania pomiarów. Jeżeli jesteśmy na obrzeżach centrum wówczas możemy wyłapać godziny, w których porusza się najmniej osób. Większość osób między godziną ósmą a szesnastą znajduje się w pracy, dlatego też może to być najlepszy okres na dokonanie pomiarów. Jeżeli jednak ludzie ciągle przechodzą, a nam starcza już cierpliwości i nie możemy złapać żadnego punktu, wówczas możemy postarać się o jakąś taśmę i ogrodzić miejsce, w którym będziemy dokonywać pomiarów. Jeżeli jest z nami jeszcze kilka osób, wówczas możemy postawić je na liniach naszego pomiaru, aby prosili osoby o nie wchodzenie w strefę pracy geodetów.

Ciekawy kierunek

Ciekawość świat i potrzeba zdobywania wiedzy, to dwie podstawowe cechy, które charakteryzują młodych ludzi i są wręcz domeną młodości. Jest to bardzo interesujące zjawisko, szczególnie z uwagi na to iż w miarę upływu czasu związaną ze starzeniem się, dorastaniem, a co za tym idzie dojrzewaniem, ciekawość ta maleje i staje się coraz mniej istotna w naszym życiu, ustępując miejsca codzienności i przewidywalności. Wiele ciekawych kierunków studiów, które nieustanni powstają i poszerzają swój zakres , cieszy się zainteresowaniem ze strony młodych ludzi. Jednym z takich kierunków, które charakteryzują mało popularne zawody, jest geodezja. Aby wzbudzić w sobie zainteresowanie tą dziedziną, konieczne jest wykazywanie zainteresowania w kierunku geografii. Tego rodzaju kierunki są szczególnie interesujące, ze względu na swój szeroki zakres działania i wieloaspektowość, która bywa pomocna w poszerzaniu wiedzy w zakresie ogólnym. Zawód geodety jest niewątpliwie dość specyficznym, a jednocześnie pasjonującym. Wiele aspektów związanych z nim jest poruszanych w ramach nauki na studiach, natomiast pozostałe są wprowadzane na wielu praktykach, które studenci są zobowiązani odbywać. Uczelnie starają się bowiem kształcić doświadczonych specjalistów.

Wykształcenie

Stopień wykształcenia jest niezwykle istotnym aspektem w codziennym życiu. Pozornie jest ono pomijane i uwzględniane wyłącznie w momencie starania się o pracę. W rzeczywistości jednak to właśnie praca stanowi kluczowy element każdego naszego dnia. Od wielu specjalistów wymaga się ukończenia studiów na uczelniach wyższych, najlepiej państwowych, na poziomie magistra. Istnieje również bardzo wiele zawodów, których bez ukończenia studiów, nie możemy się podejmować , ze względu na brak uprawnień w tym kierunku. Wykształcenie jest nieodłącznym elementem naszego życia, dlatego tez warto o nie zadbać. Jednym z niecodziennych kierunków i zarazem zawodów, który wzbudza zainteresowanie młodych ludzi, szczególnie mężczyzn, jest geodezja. Wymaga ona posiadania szerokiej wiedzy z zakresu geografii i zdolności matematycznych, oraz niezwykłej precyzji i dokładności wykonywanych pomiarów. Nie ulega jednak wątpliwości, że tego rodzaju aspekty są niemożliwe, bez realizacji wielu lat nauki. Geodezja jeszcze do niedawna była mało popularnym kierunkiem, jednak obecnie stanowi jeden z kierunków cieszących się rosnącym zainteresowaniem. Wynika to zapewne z liczby miejsc pracy, które są dostępne obecnie. Należy zwrócić jednak wygę na to, że szybko się one wypełniają.

Mało popularne zawody

Różnorodne zawody cieszą się zróżnicowaną popularnością. Często zależy ona od wysokości zarobków, dostępności miejsc zakwaterowania i możliwości rozwoju, oraz konieczności uzyskania odpowiedniego poziomu wykształcenia. Wśród mało popularnych dotąd zawodów, które z czasem na owej popularności zyskały, wyróżnić możemy geodezję. Wydaje się ona być zawodem przeznaczonym dla mężczyzn, gdyż to właśnie oni mają wyższe skłonności w kierunku edukacji na kierunkach ścisłych, dokonywania szczegółowych obliczeń planów i rysunków. Geodezją interesują się również kobiety, co dla wielu może być niemałym zaskoczeniem. Jest to bowiem bardzo pasjonujący kierunek, stwarzający wiele różnorodnych możliwości. Znalezienie pracy w tym zakresie nie jest jednak aż tak proste, gdyż wymagania w stosunku do nowych pracowników, stawiane przez firmy specjalizujące się w tym zakresie, są bardzo wysokie. Każda z nich dba bowiem o to, aby ich pracownik był jak najlepiej wykształcony i wyedukowany, oraz posiadał ogromną wiedze i umiejętności praktyczne. Jest to szczególnie ważne w takich zawodach. Często zdarza się wiec, że osoby odbywające praktyki studenckie w określonym miejscu,  znajdują tam zatrudnienie na stałe, po zakończeniu studiów.

Z pokolenia na pokolenie

Coraz częściej młodzi ludzie szukają autorytetów wśród rodziców i dziadków. Aktualna rzeczywistość nie dostarcza im bowiem odpowiednich wzorców, wręcz przeciwnie, odciąga ich od tych, które już posiadają. Z tego też względu wielu młodych ludzi stara się poszukiwać nowych autorytetów w gronie najbliższych. Stąd też między innymi wzięło się naśladownictwo w dziedziczeniu spuścizny zawodowej. Najczęściej bowiem synowie, choć nierzadko również córki, starają się pójść w ślady rodziców i odziedziczyć po nich dorobek zawodowy. Te działania są niezwykle istotne i wartościowe, jednak nieczęsto takie osoby zadają sobie pytanie, czy wybrany zawód rzeczywiście jest tym, który dla nich stanowi tak bardzo istotny element, czy też może wyłącznie dokonali takiego wyboru ze względu na wygodnictwo związane z otrzymaniem gotowych narzędzi do pracy. Istnieją również takie zawody, jak na przykład geodezja, w których realizacja celów założonych przez pokolenie wcześniej i czerpanie wiedzy z jego osiągnięć, jest jak najbardziej wskazana. Geodeci chętnie przekazują pałeczkę zawodową swoim dzieciom, ucząc ich od najmłodszych lat pewnych technik i zarażając pasją do tego zawodu. Ma to niewątpliwie bardzo wiele plusów.

Specjalista niezbędny

Mimo tak wielu wykształconych w różnorodnych kierunkach młodych ludzi, nadal brakuje nam specjalistów z prawdziwego zdarzenia. Bycie specjalistą w danej dziedzinie oznacza nie tylko ukończenie szkoły, czy też kierunku studiów, który upoważnia nas do wykonywania danego zawodu, ale również realizację podstawowych celów i rozwój osobisty, z czym młodzi ludzie często mają problem. Ze studiami kojarzy im się bowiem beztroskie życie pełne spotkań towarzyskich i pozbawione konieczności wykonywania jakichkolwiek odpowiedzialnych działań. W rzeczywistości jednak, aby uzyskać niezbędną nam wiedzę i zdolności praktyczne, konieczne jest poświęcenie czasu i pełne zaangażowanie w te działania, które mamy zamiar w przyszłości realizować. Po to właśnie powstały studia, aby specjalizować się i kształcić w wąskiej dziedzinie, będącej źródłem wiedzy i umiejętności. Wiedzą o tym doskonale studenci geodezji, którzy aby osiągnąć swój cel i realizować zadania, muszą przejść wiele lat trudnych studiów i praktyk, które są z nimi nieodłącznie związane. Praktyki te, skrupulatnie realizowane, są źródłem wiedzy praktycznej, która w tym zawodzie stanowi bardzo istotny aspekt i jest ceniona przez specjalistów zatrudniających nowych pracowników.

Zapomniane ziemie

Wiele terenów, które jeszcze kilkanaście lat temu, czy też kilkadziesiąt lat, temu, a więc w okresie wojennym, przynależało do konkretnych osób, czy instytucji, odeszło w zapomnienie. W efekcie tego, zostały one przyłączone do władz miast lub tez gmin, które realizowały wszelkie działania w tym zakresie i przywłaszczyły sobie poniekąd podległe im tereny, nieposiadające właścicieli. Z czasem jednak wiele osób zdecydowało się na starania o odzyskanie majątków przodków. W tej kwestii miasta i gminy niechętni jednak przychylały się do wniosków o zwrócenie własności, gdyż było to dla nich nie tylko niewygodne, ale również bardzo kosztowne. Sprawy te trafiły więc do sądów, które ze szczególną starannością rozpatrywały każdy ze złożonych wniosków, z uwagi na powagę sprawy. Konieczne były również interwencje geodetów, którzy posiadają wiedze i umiejętności w zakresie odczytywania map działek budowlanych i rolnych i są obeznani w dawnych zapisach legend i przypisach związanych z tworzonymi mapkami. Geodeci w tego rodzaju sprawach okazali się więc być niezbędni, a ich zawód zyskał znacznie na popularności. Obecnie coraz więcej młodych ludzi wykazuje zainteresowanie w kierunku tego rodzaju zawodów. Kształcą się oni w ich zakresie na etapie studiów licencjackich, magisterskich, a nawet doktoranckich.

Wytyczenie działki

Ustalenie wytycznych działek jest pierwszym krokiem umożliwiającym ich sprawiedliwy podział. Z tej funkcji korzysta bardzo wiele osób, które musi takiego podziału dokonać, w przypadku otrzymania darowizny lub tez spadku, który trzeba podzielić na kilka osób. Wytyczne działki musza być jednak określone przez specjalista, który posiada wszelką wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dokonanie podziału ziemi, oraz odczytania map granicznych. Takim specjalistom jest bez wątpienia geodeta i tylko on posiada tego rodzaju uprawnienia. Jeszcze kilkanaście lat temu, aby stać się geodetą i uzyskać uprawnienia do tego zawodu, konieczne było ukończenie specjalnej szkoły, lub też kursu i zdanie egzaminu. Obecnie jednak wymagane są studia wyższe, które kształcą studentów w tym kierunku, a dzięki praktykom pozwalają im na zdobycie wiedzy praktycznej . Geodezja jest kierunkiem dość trudnym, gdyż ma ona charakter ścisły. Najlepiej w tym zakresie wiedzy czują się więc te osoby, które posiadają wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Są to najczęściej pasjonaci zagadnień geograficznych, którzy doskonale czują się w temacie zagadnień związanych z matematyka i kreślarstwem. Stanowią oni więc dość wąską grupę.

Projekt domu

Każdy dom powstaje w oparciu o pewien projekt. Jest on zawsze przygotowywany przez architekta, gdyż wymaga dostosowania wszelkich wytycznych związanych z jego realizacją, do ustalonych odgórnie norm. Projekty domu mogą być różnorodne i stanowić element innowacyjny lub też klasyczny. Z uwagi na to wiele czasu poświęcane jest właśnie na kwestie umowne i formalne związane z budową. Oprócz całej listy pozwoleń i wytycznych które związane są bezpośrednio z powstawaniem nieruchomości i jej funkcjonowaniem, ważnym aspektem jest bez wątpienia udział geodety, który odpowiedzialny jest za tworzenie wytycznych działki, oraz dostosowanie aspektów nią związanych do norm obowiązujących w zakresie prawa nieruchomościowego i zaleceń architektonicznych. Projekty domów cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza te o charakterze innowacyjnym, jednak fakt istnienia ograniczeń powierzchniowych sprawia, że wiele osób pozostaje przy klasycznych wzorach tego rodzaju nieruchomości. Geodeta i architekt, współpracując ze sobą, mogą dokonać wstępnych ustaleń i oszacować najlepsze rozwiązania przestrzenne dla wybranej nieruchomości. Wszystko jednak wymaga dokonywania dalszych obliczeń i rozrysowania w postaci projektu.

Stawianie ogrodzenia

Sąsiadów możemy mieć bardzo różnych. Na ogół kupując nieruchomość nie zastanawiamy się nad tym, kto będzie mieszkał tuż obok nas i jakie będziemy mieli z nim relacje. Jest to bowiem spowodowane ilością innych obowiązków związanych ściśle z tego rodzaju działaniami. Z czasem może jednak okazać się, że osoba która mieszka tuż obok, staje się przyczyną nieustannych kłótni i problemów. Jest to najczęściej spowodowane nadmiernym hałasem, emitowanym przez jednego z sąsiadów, lub zanieczyszczeniami produkowanymi z różnych powodów. Jeśli polubowne metody nie przynoszą skutku i konieczne jest sięgnięcie po interwencję osób trzecich, rozpoczyna się poważny konflikt sąsiedzki. Najczęściej w takich przypadkach dochodzi do działań mających na celu odgrodzenie dwóch sąsiadujących nieruchomości możliwie jak najbardziej. Jednym ze sposobów jest postawienie płotu, lub muru, jednak i tutaj rozpoczynają się kłopoty. Każdy z właścicieli walczy o centymetr swojej posiadłości, z uwagi na co dojście do porozumienia, w którym miejscu ma stanąć owo ogrodzenie stanowi ogromny konflikt. W takich sytuacjach do akcji może wkroczyć geodeta, który na podstawie map i danych formalnych, wytyczy granice obu działek.

Plany przestrzenne

Rozplanowanie przestrzenne, niezależnie od tego czemu ono podlega, jest bardzo trudne dla osób, które tego rodzaju wyobraźni nie posiadają. Dlatego też w zakresie przestrzennych projektów, korzystamy najczęściej z pomocy specjalistów wykształconych i wyspecjalizowanych w tym kierunku. Dotyczy to zwłaszcza planowania w zakresie nieruchomości. Stworzenie idealnie dopasowanej nieruchomości, spełniającej nasze wymogi i jednocześnie odpowiadającej założeniom projektowym i wytycznym nie należy do łatwych zadań. Zazwyczaj korzystamy z usług specjalistów polecanych przez architektów i geodetę.  Dlatego też, aby móc uzyskać miano architekta, konieczne jest ukończenie studiów. Podobnie ma miejsce w przypadku geodety. Geodezja jest bowiem aktualnie kierunkiem praktykowanym przez wielu studentów, z uwagi na zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Znalezienie geodety w okolicy swojego miejsca zamieszkania nie jest co prawda trudne, z drugiej jednak strony istotne jest to, jakiego geodetę wynajmiemy i na ile będzie to osoba kompetentna. Znana przez naszych przyjaciół, lub po prostu osoby, które musiały zmierzyć się z podobnym problemem w ostatnim czasie i były zadowolone z usług wynajętego specjalisty w dziedzinie geodezji.

Pracownicy geodezji

Geodezja jest nam wszystkim bardzo potrzebna przynajmniej tak wynika z prawa. Dzisiaj nie ma takiej opcji żeby ktoś bez wiedzy geodety mógł podzielić sobie działkę. Można oczywiście dogadać się z właścicielem, ale zdecydowanie lepiej jest wezwać kogoś z geodezji, bo można później mieć z tego same problemy. W telewizji bardzo często słyszymy o ludziach, którzy dawno, dawno temu się dogadywali z kimś, a teraz właściciel umarł, a oni nie mają żadnej podstawy prawnej żeby domagać się swojego. Nawet jeśli zapłacili za ziemię to niczego to nie zmienia. Jeśli przyjedzie na miejsce pracownik z geodezji to na pewno będzie to wszystko w odpowiedni sposób udokumentowane i będzie można mówić, że mamy jakiekolwiek zabezpieczenie. Nie ma co ryzykować bez geodety nawet jeśli nam się obecnie to opłaca. Prędzej czy później będziemy żałować swojej decyzji. Geodeta bardzo szybko wszystko wymierzy i przemierzy. Zna się na tym i zrobi to w profesjonalny sposób. Klient, do którego przyjedzie na pewno będzie zadowolony. Geodetów ze wszystkimi uprawnieniami jest bardzo dużo w naszym kraju, ale jak zrobił się ruch w kupowaniu działek i w ich dzieleniu to trzeba było na geodetę czekać nawet pół roku, a nie zawsze mamy tyle czasu.

Geodeta

Każdy może zostać geodetą pod warunkiem, że lubi bawić się w ziemi. Oczywiście spora część geodetów nigdy nie wychodzi po za swoje biuro, ale nie wszyscy mają tak dobrze. Te osoby, które siedzą w biurze muszą kreślić mamy i sprawdzać czy wszystko się zgadza. To bardzo mozolna i monotonna praca dlatego chociaż raz na jakiś czas warto jest wyjechać w teren. Niestety geodeta nie rozgranicza czy jest zima czy lato. Jeśli trzeba coś zrobić to jedzie na miejsce i stoi na drodze mierząc wszystko. Zasadniczo geodeta jest osobą, która zajmuje się badaniem kształtu i wielkości ziemi. Praca nie jest łatwa, ale za to jest bardzo odpowiedzialna. Jeśli powstaje nowa droga albo stara jest przebudowywana to geodeta musi jechać na miejsce i wszystko odmierzyć. Później trzeba będzie to co się odmierzyło dobrze narysować i tutaj zaczyna się problem, ponieważ jeden błąd może kosztować wiele osób nawet utratę pracy. Jedna kreska nie w tym miejscu, co trzeba i po sprawie. Nie wszyscy mogą zostać geodetami, bo to praca, która wymaga nie tylko skupienia, ale również odpowiedzialności. W tym zawodzie spotykamy nie tylko samych mężczyzn, ale również kobiety. Praca mimo wszystko bardzo ciekawa dla miłośników kreślenia map.

Praca

Nie jest łatwo znaleźć prace jako geodeta. Jeśli ktoś ukończył studia i ma wszystkie specjalizacje to może otworzyć własną firmę oferującą usługi geodezyjne. Niestety tutaj trzeba takie osoby ostrzec, ponieważ konkurencja jest na rynku bardzo duża i najczęściej w każdym mieście geodezja jest już obstawiona przez znajomych, którzy będą ją polecać. Przebicie się przez nich graniczy z cudem chyba, że mamy znajomego, który posiada firmę budowlaną to wtedy jest znacznie łatwiej. W przeciwnym wypadku nie ma, co liczyć na to, że szybko znajdziemy tylu klientów żebyśmy mogli się z tego utrzymać. Najlepiej mają te osoby, które pracują w państwowych firmach związanych z geodezją, ale i tam jest bardzo duża rotacja i znajomości. Jakby nie patrzeć w Polsce wszędzie tam gdzie jest firma pracująca od bardzo dawna to od razu są wielkie znajomości. Zwykły geodeta cały czas musi się martwić o swoją posadę, ale kierownictwo, które nic kompletnie nie robi jest niezagrożone, bo ma plecy nieco wyżej.  Dopóki to się nie zmieni w naszym kraju nie mamy co liczyć na to, że będzie lepiej. Niestety nic nie wskazuje na to żeby nagle znajomi znajomych odeszli z pracy także szeregowy pracownik musi drżeć na posadzie.

Szkoła

Zanim zostanie się geodetą trzeba się poważnie zastanowić czy lubimy taką pracę. To że jest ona opłacalna nie oznacza że nam będzie odpowiadało. Wiele osób które pierwszy raz pojadą w teren na praktyki ma serdecznie wszystkiego dość i nigdy więcej nie będzie chciała wracać do tego zawodu, a przecież nie wszyscy geodeci będą siedzieć za biurkiem. Większość z nich będzie wychodziła i mierzyła wskazane przez klienta kawałki ziemi. Zanim ktoś zostanie geodetą będzie musiał przejść bardzo długą drogę. Po za typowymi szkołami jakie trzeba skończyć czyli podstawówką, gimnazjum przyda nam się technikum geodezyjnie. Tutaj pojawia się pierwszy problem bo taka szkoła mieści się w Krakowie i trzeba będzie mieć sporo szczęścia żeby się do niej dostać. Niestety technik geodezji to nie pełnowartościowy geodeta dlatego nie będzie można zajmować się wszystkim co związane z pracą geodety. Nie pozostaje nic innego jak udać się do szkoły wyższej w której ukończymy inżyniera i tym samym będziemy geodetą w pełni tego słowa znaczeniu. Droga do uzyskania wszystkich uprawnień jest bardzo mozolna i niestety nie jest tak że po studiach będzie można zajmować się wszystkimi pracami związanymi z geodezją. Trzeba jeszcze nabrać doświadczenia i zdobyć kolejne etapy wykształcenie ściśle związanego z geodezją.

Kto może zostać geodetą?

Zasadniczo może to być każdy z nas ale trzeba mieć jednak jakieś dodatkowe predyspozycje i trzeba chcieć to robić. Wiadomo że trzeba będzie ukończyć odpowiednie szkoły i to nie na zasadzie że zaliczamy i zapominamy tylko staramy się za wszelką ceną zrobić wszystko żeby wynieść z tych studiów jak najwięcej. Będziemy mieli zajęcia praktyczne, a zatem okazji do poznania tajników geodezji nie będzie brakowało. Jeśli ktoś chce być geodetą to musi wiedzieć że numerem jeden w ty przypadku będzie matematyka. To najważniejsza dziedzina bo wszystkie obliczenia i wzory będą w tym zawodzie na porządku dziennym. Nie da się tego ominąć i trzeba się do tego na dobre przyzwyczaić. Po za tym jest jeszcze jedna ważna cecha, a mianowicie dokładność wykonywanej pracy. Tuta nie da się czegoś zrobić od tak od niechcenia żeby tylko były. Wszystkie projekty to poważnie zadanie i jeśli zrobi się coś źle to będzie nas to bardzo dużo kosztowało. Kto nie lubi rysunków technicznych i map nie powinien nawet na chwile myśleć o tym żeby iść w tym kierunku. Szkoda jego czasu poświęconego na studia i pieniędzy jakie trzeba było zainwestować. Lepiej jest wybrać inny, łatwiejszy zawód wedle swoich własnych zainteresowań.

Sprzęt geodety

Dzisiaj geodeta ma naprawdę bardzo nowoczesne sprzęt, który pomaga mu zrobić pomiary, co do centymetra. Można wymienić kilka metody i narzędzi, jakie są wykorzystywane do pracy w geodezji. Pierwszy z nich to pomiar busolowy, kolejno idą stolikowe, teodolitowe i na końcu jest pomiar GPS. Ten ostatni trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo dokładny i nie trzeba się mocno znać żeby takie pomiary zrobić. Mamy specjalne urządzenie, które przypomina trochę Ufo. Ustawiamy je tak żeby było widoczne przez satelity. W pochmurne dni albo wtedy, kiedy zbliża się burza nie jest łatwo połączyć się z urządzeniem.  Zaznaczamy rysikiem na specjalnym urządzeniu dołączonym do zestawu miejsce, które chcemy mierzyć. Zaczynamy od jednego rogu działki i tak idziemy do wszystkich po kolei. GPS wszystko ładnie zapamiętuje, a później wrzucamy dane na specjalne programy i obrabiamy. Oczywiście wszystko wygląda na bardzo łatwe, ale wcale tak nie jest. Geodeta musi znać się na terenie i wiedzieć co i gdzie dokładnie mierzyć. Takie urządzenie jest warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego tylko duże firmy są wstanie sobie na nie pozwolić, ale to im się opłaca, bo taki GPS szybko się zwraca.  Bez inwestycji nie da się dobrze rozwijać.

Jakie prace wykonuje geodeta?

Najczęściej można geodetów spotkać przy drogach. Jeśli planowana jest inwestycja to geodeci muszą wszystko bardzo dobrze wymierzyć i sprawdzić czy uda się przeprowadzić taką inwestycję i co trzeba będzie zrobić żeby się to udało. Jeśli jest taka potrzeba to geodeci uczestniczą w wykupie działek pod inwestycje. Nie zajmują się wyceną, a jedynie wyliczeniem wszystkiego tak żeby żadna osoba, która musi oddać działkę nie była stratna. To trudna praca, bo wyobraźmy sobie teraz, że idziemy do kogoś wykupić od niego działkę, a on ma tak posadzone piękne drzewa i kwiaty, a to wszystko będzie zniszczone. Oczywiście dostanie za to pieniądze, ale pieniądze nie zawsze są najważniejsze. Czas i serce, które zostało włożone nie jest do wycenienia przez rzeczoznawcę. Jeśli planowany jest remont drogi to też na miejsce jadą geodeci, którzy wedle map określają gdzie znajdują się granice. Kiedy na miejsce przychodzi ekipa od dróg to nie mają oni czasu i kompetencji żeby sprawdzać czy wszystko jest w porządku. Mają wyznaczoną drogę i właśnie wedle tego co jest na mapie będą ją wykonywać. Jeśli geodeta zrobi coś źle to będzie tylko i wyłącznie jego wina, że droga nie poszła tam gdzie miała iść. Takie przypadki też się zdarzają.

Czy to łatwy zawód?

Dla osoby, która lubi ziemie i podziały to na pewno jest bardzo łatwa praca. Po za tym trzeba się bardzo dobrze znać na rysowaniu, mimo że dzisiaj większość prac wykonuje się na oprogramowaniu to jego obsługa jest naprawdę bardzo trudna i nie każdy będzie wstanie sobie z nim poradzić. Obsługa takich programów wymaga kursów i szkoleń, dlatego każdy geodeta musi je przechodzić jeśli chce wykonywać wszystkie możliwe prace.  Matematyka jest w tym zawodzie obecna na każdym kroku i niestety jeśli ktoś jej nie lubił w szkole to powinien darować sobie ten zawód. Ma on jeszcze więcej minusów, które geodeci zauważają podczas trwania pracy. Trzeba często użerać się z ludźmi, którzy mają pretensje, że droga idzie przez ich działkę. Co ma do tego geodeta przecież on nie sporządzał projektu tylko jest tutaj od wymierzenia powierzchni tak żeby dana osoba nie została oszukana. Geodeta wymierza każdy możliwy krzaczek i drzewo ta żeby później można było szybko wycenić wszystkie straty jakie zostały poniesione. Jeszcze gorzej jest jeśli geodeta sądowy idzie mierzyć działki. Wtedy robi się z tego nieprzyjemna sytuacja, bo niekiedy zagrożone jest jego życie. Zdecydowanie lepiej jest siedzieć sobie za biurkiem w geodezji.

Ceny usług

Tutaj można powiedzieć, że nigdy nie było tanio wezwać geodetę i nadal nic się nie zmieniło. Właściwie jest jeszcze gorzej niż było, bo kilka lat temu kiedyś rynek nieruchomości zaczął szaleć żeby dostać się do geodety trzeba było czekać nawet kilka lat. Skoro tyle trzeba było czekać to było wiadomo, że taka osoba może sobie dowolnie ustalać stawki. Dzisiaj, mimo że sytuacja na rynku nieruchomości się zmieniła to nadal trzeba sporo płacić. Zasadniczo płacimy od każdego punktu jaki mamy na działce. Najlepiej jest mieć tylko cztery punkty, bo wtedy zapłacimy nieco mniej. Kady słupek, każde odmierzenie to osoby cennik. Wszystko zależne jest też od tego kogo zatrudniamy do mierzenia naszej działki. Nie jest to tania przyjemność, ale nie mamy wyjścia. Jeśli ktoś kupił działkę to będzie musiał odmierzyć jej dokładne granice tak żeby nie było później problemów.  Jak się popatrzy na cennik usług geodety to człowiek chętnie sam by zajął się takim zawodem, ale pamiętajmy, że to co widzimy na polu kiedy geodeta wszystko wymierza to dopiero początek. Teraz trzeba jeszcze wszystko przenieść na mapy, a to już nie należy do łatwych i przyjemnych zajęć. Jest to bardzo wymagająca praca, którą wykonują profesjonaliści.

Geodezja

Firm, które oferują usługi geodezyjne jest bardzo dużo. Każda z nic startuje w przetargu jeśli chce zajmować się drogami albo bardziej poważnymi inwestycjami. Geodeci, którzy pracują w dużych firmach bardzo często po pracy dorabiają sobie na własną rękę. Niekiedy korzystają nawet z firmowego sprzętu, ale to może się bardzo źle dla nich zakończyć. Niestety sprzęt ma to do siebie, że zapisuje wszystkie informacje, a zatem nie będzie wielkiego problemu z odtworzeniem tego co, kto, gdzie i komu wykonywał. Te osoby, które mają swój sprzęt mogą działać całkowicie legalnie i nikt nie będzie miał do nich pretensji. Niestety kupno sprzętu to spore wydatki i dla firmy to nic wielkiego, ale dla pojedynczego geodety bardzo duża inwestycja. Jeśli geodeta ma bardzo duże inwestycje to na spokojnie sobie z tym poradzi, ale jeśli tylko chodzi i mierzy dla kogoś jakieś działki to będzie musiał poczekać sporo czasu zanim urządzenie zacznie przynosić mu dochody. To dlatego większość geodetów działa w grupach, bo mogą dzięki temu sporo zyskać. Klient nie będzie czekał wieczność, dlatego chce mieć pewność, że praca zostanie wykonana bardzo szybko i solidnie. Jeśli dana firma czy osoba tego nie zrobią to na pewno znajdzie kogoś innego bardziej profesjonalnie podchodzącego do swojej pracy.

Geodezja

Dawniej nie było kogoś takiego jak geodeta, bo nikt nie musiał tak bardzo prawnie podchodzić do podziału swojej działki. Czasy się zmieniły i dzisiaj trzeba zatrudniać bardzo dużo urzędników żeby udało nam się załatwić sprawy związane z budowaniem czy wykupem ziemi. Geodeta ma specyficzny rodzaj pracy, dlatego nie każdy się do takiego zawodu będzie nadawał. Przede wszystkim często geodeci pracują na powietrzu. Nie jest istotne czy mamy ładną pogodę czy jest bardzo zimno i śniegu po pas. Jeśli jest do wykonania zlecenie to geodeta musi się go podjąć, bo na jego miejsce czeka wiele chętnych osób, które go wyręczą. Konkurencja nie śpi tylko czeka aż któryś z konkurentów popełni poważny błąd. Jak widać pracowanie w takim zawodzie wymaga odpowiedniego podejścia. Po za tym najlepiej jest być dobrym z matematyki, bo tutaj obliczenia, wyliczenia i przeliczenia to coś normalnego, a błędy będą geodetę bardzo dużo kosztowały. Trzeba uważać na to co się robi i jak się robi żeby nie było problemów z inwestycjami. W geodezji najczęściej można spotkać mężczyzn, ale to nie jest warunek. Kobiety również tam pracują, ale nie za często jeżdżą w teren tylko siedzą w biurach i wszystko wyliczają tak żeby się zgadzało.

Tworzenie map

Można powiedzieć, że każdy wykwalifikowany geodeta jest nie tylko osobom, która może wyznaczać nasze działki, ale też tworzyć mapy. Oczywiście mapami zajmuje się kartografia, ale geodeta musi się znać na jednym i na drugim, bo tylko wtedy ma szansę na to, że będzie dostawał jak najwięcej zleceń. Klient, który zleca pracę chce to zrobić w taki sposób żeby dana osoba zrobiła wszystko o co mu chodzi. Nie będzie biegał od jednego do drugiego biura geodezyjnego, bo nie ma na to czasu. Tutaj liczy się to żeby można było zrobić coś szybko i sprawnie. Stworzenie mapy jest bardzo trudne, bo wymaga niesamowitej precyzji. Jedna kreseczka nie tutaj gdzie trzeba i już granica idzie w innym miejscu niż byśmy tego co życzyli. Jeśli się takiego błędu nie zauważy to będzie jeszcze gorzej. Geodeta, który wprowadza na mapy wszystkie dane ma spore wyzwanie przed sobą. Musi dokładnie wiedzieć co się gdzie znajduje i jak to zapisać. Bardzo odpowiedzialna praca, która jest przeznaczona dla osób, które naprawdę się na tym znają. Wtedy można powiedzieć, że trafiło się na profesjonalistę. Jak się okazuje nie każdy geodeta może się zajmować wszystkimi zadaniami, bo niektórzy z nich nie mają odpowiednich uprawnień do wykonywania pracy.

Wyznaczanie granic

Geodeta zajmuje się między innymi wyznaczaniem granic i to nie jest wcale takie łatwe zadanie. Po pierwsze będzie to praca typowo w terenie, a więc nie zawsze warunki atmosferyczne będą dobre i niestety trzeba będzie się nastawiać na to, że ludzie różnie podchodzą do tematu dzielenia działek. Najgorsze jest wznowienie granic, czyli ponowne przeliczenie danych działek. Bardzo często dzieje się tak, że rolnicy przez lata tracą orientację w terenie i wjeżdżają na pole sąsiada uprawiając je i zbierając plony. Jeśli sąsiad się o tym dowie i w ogóle to zauważy to trzeba będzie najpierw powiedzieć to drugiej stronie, że właśnie tak się dzieje. Najczęściej jest tak, że druga strona nie widzi problemu, a zatem nie pozostaje nic innego jak wezwanie geodety i wymierzenie wszystkiego jeszcze raz. Jeśli ktoś ma sporo hektarów to może to zająć jakiś czas, ale niekiedy okazuje się, że nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych nasz sąsiad sobie przywłaszczył, a zatem jest o co walczyć. W tym przypadku jedna strona będzie bardzo chętne za pracę wykonywaną przez geodetę, ale druga może trochę inaczej do tego tematu podchodzić. Jak widać praca nie jest łatwa, ale jak ktoś lubi ziemie, mierzenie i tworzenie map to na pewno będzie z tej pracy bardzo zadowolony.