Bsc-packaging

Geodezyjne galerie

Uczęszczając na studia geodezyjne często zastanawiamy się, jak będzie kiedyś wyglądała nasza praca geodety. W prasie czy też w Internecie możemy zobaczyć galerie zdjęć z wykonywanych pomiarów w różnych regionach kraju, pracy geodety jak również wyglądu poszczególnych urządzeń. Takie galerie są często bogate w fotografie różnego rodzaju ukształtowania terenu, budynków czy też prawidłowego ustawienia sprzętu i osób. Często takie galerie są jednymi z pierwszych jakie zobaczymy, przygotowując się do naszego zawodu. Na zajęciach w szkole równie często prezentowane są takie fotografie, żeby zaprezentować przyszłym geodetom miejsce ich pracy, urządzenia, jakimi będą się posługiwać, oraz sposoby wykonywania pomiarów.